2006 Stora lokalen

  28 jan-26 feb  Leila Gullblom
 Lena Mok

 Målning/skulptur
 Målning/textil

  4 mars-2 apr

 Valentina Kuprina

 Sidenmålning

  8 april-7 maj

 Ulla Karlsson

  Olja/akvarell/skulpturer

  13 maj-11 juni  Orsolya Hodik

 Olja/akvarell

  17 juli-9 juli  Margareta Gelles
 Gunilla Lifvergren

 Olja/akryl
 Konstglas

  15 juli-6 aug  Barbara Glodkowski Karlsson
 med elever

 Olja/akryl

  12 aug-10 sep  Leif Blomkvist

 Olja/akvarell

  16 sep-15 okt  Hasse Jansson
 Magnus Jansson
 Barnboksillust. Olja/akvarell
 Konservator Fåglar/däggdjur
  21 okt-19 nov  Anders Geidemark  Naturfotografier
  25 nov-17 dec  Julsalong  Blandat

               Tillbaka till Utställningar