Kristina Eriksson (f. 1945) har varit bildlärare i 40 år. Många av hennes bilder kan ses på hennes

 bildblogg: 
http://mimasbilder.blogspot.se/