Martin Holm

Martin Holm (f.1985 i Köping) är en konstnär med examen från Cambridge School of Art (BA, 2008) och Akademin Valand i Göteborg (MFA, 2014). Hans färgs pigment är populärkultur; referenser ur samtidskonsten blandas med litteratur, film, musik, vetenskap och politik. Helhetsbilden som målas upp är ett ifrågasättande av perspektiv och varseblivning, en ’second take’ på förhållandet mellan åskådare och representationer av rymder: faktiska rum, inflytelsesfärer, ”comfort zones”... Genom verk och över serier sedan 2011 har hans konstnärliga praktik präglats av kartografiskt material, både som konceptuell analogi och estetisk utgångspunkt.

 Tidigare i år har han bland annat ställt ut på Liljevalchs Vårsalong och Supermarket Art Fair i Stockholm, samt medverkat i AiR-Tranås, ett internationellt residency.

Se mer på martinholm.se

 

"Lateral Horizon handlar om att sudda ut gränser i jakten på nya djup och höjder.

Någonstans bortom gränslandet mellan tillhörande och utanförskap har helhetsperspektivet sin hemvist. Astronauter som i rymden vänt blicken hemåt talar om the Overview Effect, en kognitiv förändring sprungen ur skådandet av Jorden som bräcklig blå sfär mot kosmos mörka grund; från en så pass fjärran position ter sig de flesta mänskliga gränsdragningar meningslösa, upplösta i en högre upplösning. (Klassificeringarna och konflikterna envisas såklart med att återuppstå efter atmosfärisk rentré, trots att ingen återvändo finns från medvetandets omställning.)

 Det är i detta förhållande mellan micro- och macroperspektiv som utställningens verk har sin grund. Skiftningen i fokus fram och tillbaka från detalj till helhet återspeglas både tematiskt och materiellt i palimpsest: Fragment av gamla kartböcker och brottstycken ur förlegade uppslagsverk tvingas samman i nya världsbilder, blir till landskapsrebusar som framträder ur kaoset i och med vetskapen att de i sin tur är fasetter i en större prisma. (Detalj; verk; serie; konstnärskap; kontext…) Ett återvändande till detaljernas yta på andra sidan fraktal svindel avslöjar naturligtvis inget nytt, annat än deras, och i sin tur, kanske vår, plats i ett större sammanhang.."