Mats Henning Johansson

  Mats Hemsida

Född 1947 och uppvuxen på Marsö i Nyköpings skärgård.  Mats målar i första hand akvarell med motiv från kust och natur.  Ljuset från uppväxttidens kustlandskap går som en röd tråd genom måleriet. Akvarellerna är både traditionella och nyskapande.  Även gouache och akryl finns med som färgelement i hans bilder. Färgerna är väl avvägda, bilderna är variationsrika och poetiska och speglar både stillhet och dramatik.

 


Utbildning

Mats är till största delen självlärd men har på kvälls tid varit elev hos Marie Hektor (konstnär och skulptör) i akvarellteknik under 2 år, och elev hos Gabriel Vega (konstnär och skulptör) i komposition och färglära under 1år.