Lisa Trägårdh   

Född 1951

Utbildning: Capellagården 1975 – 77

Arbetar i egen verkstad i Fituna skola sedan 1981

Jag har under årens lopp arbetat med drejat bruksgods i lergods, tummade, slagna eller drivna större fat och keramiska former. Kakelbilder och reliefer. Bränntekniker förutom med elugn, är svartbränning med ved, rakubränning och varianter av dessa båda.

Medlem i Keramikgruppen Kaolin från dess start 1979 – 2001
"Jag arbetar mestadels med lergodsleran.
Drejar bruksformer i mindre serier och använder mej av lergodslerans färgområden med infärgade engober och glasyrer med enkel eller ingen dekor.I mina större byggda keramiska former är den samlande kärlformen ofta utgångspunkten, vare sig den är öppen som i de större faten eller sluten i mer skulpturala former. I dessa arbeten använder jag ibland bränntekniker som svartbränning och rakubränning för att ge formen sitt slutliga och individuella uttryck."

Separatutställningar, urval

-       Kao lin                                         1986, -91, -92

-       Nynäshamns konsthall            1991

-       Rosendals Trädgård                 1993

Samlingsutställningar, urval:

-       Kalundborg, Danmark              1983, 89

-       Iris, Borgå Finland                    1988

-       Nynäshamns Konsthall           1988 - 2006

årliga höstutställningar

-       Diverse medlemsutställningar

på Kao lin och gästande

annorstädes                               1985 – 1998

-       Återkommande öppna hus

på Fituna skola, i samband med

Konsthantverkets dag och

Konstens vecka, tillsammans med

flera konstnärer.

-       Konstpoolen Nynäshamn

-       Nynäshamns konsthall            2015

Offentlig väggutsmyckning på skola i Nynäshamns kommun 2005.

Medlem i K.H.V.C,   Konsthantverkscentrum.