Mia Fagergren

 miafagergren.se

mia.fagergren@gmail.com 

"Jag inspireras av färgkombinationer i  t.ex. landskap, drömska halvt abstrakta,  inte sällan med någon tydlig figur invävd eller placerad ibland likt ett emblem.
Som drömmar läggs chickt av tid och tempo och varje målning är sin egen värld.

Ganska ofta gör jag bilder ur barndomen. Barnets värld/ lek är i gynnsamma fall fantasirik, något jag gärna ”smittas” av.
 
Jag önskar att betraktaren ska lita på sin egen upplevelse/tolkning då ingenting är klargjort eller tillrättalagt.

Målningarna kommer till i processen som görs i själva görandet, jag målar ofta det jag ser ta form i bildytan. En lustfylld upptäcksfärd men också en allvarsam lek."


 

 

UTSTÄLLNINGAR I URVAL FRÅN ÅR 2000

SEPARAT

Kumla Konsthall 2014
Lidköpings Konsthall, 2014
Konsthallen Örebro, 2011
Galleri Hera Stockholm, 2001, 2004, 2010
Bergöska huset Hallsbergs Konsthall, 2008
Galleri Örsta Kumla, 2007
Konstfrämjandet Västerås, 2006, 2013
Länsmuseum Örebro, 2003
Karlskoga Konsthall, 2003
Bohusgalleriet Uddevalla, 2002
Konstfrämjandet Karlstad, 2002
Lindesbergs museum, 2000

 

SAMLINGSUTATÄLLNINGAR

Bryggeriet Nora, 2014
Katrineholms Konsthall, Vårsalong,  2014
Konstbiennalen Florence Italien, 2011
Sala Muncunill Konsthallen Terassa Spanien
tillsammans med två skulptörer och en fotograf,  2009
OpenArt Örebro, 2008
Medverkan i Rådhusets julkalender Örebro, 2007, 2009, 2010
Varats Magi Örebro läns Museum, 2007
Länets konst Örebro län, 2007
Konsthallen Örebro, 2001, 2006
Läns salongen Örebro läns Museum, 2005
Kinnarps möbler i samarbete med Konsthallen Örebro, 2003, 2004, 2005
Galleri Ohlsson & Uddenberg Göteborg, 2003, 2005
Virsbo Konsthall, 2004
Konsthallen Frövifors, 2002
Slottet Örebro, 2002
Sollentuna Art fair, 2000

REPRESENTERAD

Lindesbergs kommun, Örebro kommun, Örebro läns landsting, Örebro läns museum, Nora kommun, Kungsbacka kommun, Karlstad landsting, Landstinget Västra Götalands regionen, Karlskoga kommun, Svenska kyrkan, Örebro kyrkogårds förvaltning, Västerås
landsting och Statens konstråd.

UTSMYCKNING

Nya Sandbacken, gruppboende 2015

 KONSTNÄRLIGA UPPDRAG

”Kultur & Hälsa”
Ett pilotprojekt för att främja och stimulera en uveckling av kultur för äldre, inom geriatriken på USÖ, med stöd av Statens Kulturråd 2014

Just startat ett projekt på USÖ genom Artkod och Konstfrämjandet vår 2017