Marianne Hall länk till konstnärens sida

Skulptör

"Jag gör bilder i lera. Detta är mitt språk. Det är genom språket som vi får kontakt med verkligheten. Leran tar emot mig på ett sätt jag inte förstår och många gånger inte kan kontrollera. Mitt möte med mig själv och med världen blir allt starkare. Jag ser livets genomborrande skönhet. Och jag ser människan slita sönder människan. Min resa in i skönhetens berusning och in tunneln mot smärtans gräns fortsätter, med min lera som färdmedel. Jag avbildar inte det jag ser, jag ser när jag arbetar. Mina sinnen skärps och det jag ser fram träder i allt större styrka."

Juryns motivering för Skulptörförbundets Sergelstipendium år 2013 löd:   

”För skulptural gestaltning där livets skörhet och sårbarhet skildras ömsint och uttrycksfullt. Med stor materialkännedom visar hon på lerans möjligheter till det mest subtila skapande. Med stark integritet förvaltar Marianne Hall en uråldrig skulpturtradition där det monumentala kan rymmas i en hand.”

Marianne studerade Skulptur i åtta år på Konstfack och Konstakademin år 1961-1970.  Debuterade Hos Petra i Stockholm år 1976.

Hon har haft många utställningar i hela landet. Och år 2015 var Marianne med och representerade Sverige i London, i en Nordisk skulpturutställning. Marianne har fått många stipendier, nu senast Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium år 2016-2017.

År 2017 gav Marianne på eget förlag ut en bok om sitt arbete:

det stora Äventyret - en resa bortom ytan

"Vi lever i en värld som behöver många språk. Samtidigt lever vi i en kultur som inte inser språkets kraft. En gång hade jag inget språk. Då kunde vanmakten ta makten över mig. Nu har jag ett språk som tar makten över vanmakten."

läs mer

www.mhall.skulptorforbundet.se