Historia

Stenhuset uppfördes 1847 som bostad för sex smedfamiljer. Det ersatte en tidigare träbyggnad, som hade brunnit ner 1845. Huset användes som bostad för flera familjer fram till 1962, då den sista hyresgästen flyttade ut.

Huset stod sedan tomt till början av 1980-talet. Surahammars kommun beslutade 1983 att bevara Stenhuset, men riva Bruksgården, den träbyggnad som inrymt brukets matservering och senare bland annat använts som ungdoms- och samlingslokal.

 

Kommunen genomförde en omfattande renovering för att Stenhuset skulle kunna användas för kulturändamål.

 

Hembygdsföreningen och andra intresserade i kommunen samlades i det tomma, nyrenoverade huset på vårvintern 1984. Många goda idéer fördes fram och förverkligades på mycket kort tid. Konst- och hantverksgillet bildades och har sedan dess haft ett stort ansvar i huset.

 

Den 15 juni 1984 invigdes Stenhuset som ett centrum för kultur och turism. Redan i den första målbeskrivningen betonas två begrepp: SAMARBETE och KVALITET. Detta har också präglat all verksamhet under de nästan trettio år som Stenhuset varit i drift.

 

Konsthallen

Husets övervåning är en stor, ljus lokal som används för utställningar under hela året, utom i januari. Genom åren har många kända och mindre kända konstnärer och hantverkare haft utställning och varje år avslutas med julsalong där alla med anknytning till kommunen inbjuds att delta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café

I Stenhuset finns även ett café där besökarna kan dricka te och kaffe med hembakta bullar och kakor som medlemmarna bakat.

I Caféet har vi även mindre utställningar.

 

 

 

 

 

 

 

Butiken

I huset finns en butik med slöjd och konsthantverk. Där finns endast föreningens egna medlemmars alster. Vi säljer inget på kommission. I butiken har vi en fin järnkrona som Henke Levay, smeden i Ramnäs har gjort åt oss.

 

 

Fler bilder från butiken

 

Smedbostaden ett litet museum

Hembygdsföreningen har inrett en bostad med ett kök och kammare som illustration till hur en smedfamilj kunde bo omkring 1918. Då hade elektriciteten blivit introducerad i hemmen och det moderna samhället började växa upp. mer om smedbostaden

 

Medlemmarna i konst- och hantverksgillet svarar för att Stenhuset har öppet för besökare varje lördag och söndag och vissa helgdagar under hela året (utom januari).

 

Vi öppnar gärna andra dagar. Ring och förboka.

 

Hembygdsgården

Till samma tomt har efter Stenhusets etablering också flyttats gamla kulturbyggnader som nu utgör Surahammars hembygdsgård och som vårdas av Surahammars hembygdsförening.

 

Motorcykelmuseum

Inte långt från Stenhuset finns Gyllene Hjulet, tidigare restaurang, som numera hyser ett mycket fint motorcykelmuseum.

 

 

Bruksmuseum

bruksområdet finns även ett fint bruksmuseum. Man kan boka visningar där genom Surahammars Bibliotek. På sommaren brukar det vara regelbundna guidningar på söndagarna.

 

Historisk Vandring

En skyltad historisk vandring startar vid Stenhusets parkering. En intressant och vacker promenad runt ån och gamla delar av bruksområdet. Man kan följa skyltarna och gå själv, eller följa med de de guidade turerna som förekommer vissa dagar t.ex på Suradagarna.

Tillbaka till startsidan