Våra öppettider

Stenhuset är öppet lördag-söndag och helgdagar kl. 13.00-17.00 året runt. (stängt från jul till och med januari)

Vi visar gärna Stenhuset på andra tider både för mindre grupper och besökare som kommer med buss, se nedan!

Surahammars Konst- och Hantverksgille
Stenhuset
Ekängsvägen 5
735 31  Surahammar

Bankgiro 5895-9693

Stenhuset                                                   telefon  0220 36757
Ordförande      Agneta Gustavsson                      0730 218515
Konstansvarig  Ragnhild Krupicka                       0220-36444  el  0705 323515
 

För visning av Stenhuset och pågående utställningar på andra tider
kontakta  Agneta Gustafsson eller Ragnhild
Krupicka

Email: stenhuset.gille@suravision.se

Så här hittar du till Stenhuset i Surahammar: