Konstnärerna som medverkar på utställningen Landscapeism

Vincent Schubarth, Tyskland.

Arbetar med noggrant hopfogade collage, på ett sätt som är både punkigt, groteskt och poetiskt. Han använder inte digital teknik. Vincent samplar tidens tecken för hand, resultatet är absurda collage som speglar vår civilisation med humor, eftertanke och medkänsla.


Vincent Schubarth collage. "Das Ausweglos" och "Andenkenbahn II" .Copyright Vincent Schubarth.

Henry Grahn Hermunen, Finland.
Henry visar verk som utförts med en egenutvecklad teknik: transparenta landskapsfotografier i flera skikt. Besökaren kan se igenom flera lager med genomskinliga bilder, tidssekvenser av drömska symbolistiska yttre och inre landskap

Henry visar även tecknade porträtt av olika människor. Ett av porträtten föreställer t ex Abdulrahman al-Awlaki, en ung amerikansk tonåring (16 år) som liksom sin far blev dödad av en drönar missil i Yemen år 2011. En annan teckning visar en person som tills för några månader sedan var helt anonym bland oss andra: Edward Snowden. Henry är intresserad av människors inre landskap, tankar, känslor, erfarenheter och drömmar. Han har försökt hålla en så öppen, skör och opolerad nerv i avbildningarna som möjligt med förhoppningen att betraktaren kan känna igen sig och även finna en del av det oväntade.


Transparent foto av Henry Grahn Hermunen. Copyright Henry Grahn Hermunen.

Marta Bencivenni, Italien.
Martas målningar har en reportageliknande och saklig prägel. Hon avbildar perfiera miljöer och händelser som t. ex en vänthall på en tågstation i Kina, däckbyte på en lastbil i Afghanistans öken, ett barn framför en flagnad fasad i en italiensk lantby. Vardagsmiljöer för okända människor, i för oss okända landskap.


Målningen "Flytt" av Marta Bencivenni. Copyright Marta Bencivenni.

Jennifer Espling, Sverige.
Jennifer visar traditionella landskapsmålningar från Bergslagen och fjällen. Målningarna har gjorts utifrån sakliga studier, fältskisser och anteckningar. Syftet är att återskapa intrycket av en särskild plats, utan symbolik eller undertoner. Därför heter målningarna samma sak som platserna: Högfors, Hävlingen, Landsberget osv. Penseldragen och färgskikten vibrerar av en närvaro som är stark men inte gör väsen av sig.

Svartån


Copyright Jennifer Espling.